2 thg 3, 2011

Cơ Học Lý Thuyết [Học Kỳ 02]


Thông tin về thầy

PGS. TS. TRƯƠNG Tích Thiện
Khoa Khoa học Ứng dụng,
PGS. TS. TRƯƠNG Tích Thiện Tp. Hồ Chí Minh, 01/ 2007 Bộ môn Cơ Kỹ Thuật
Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM,
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam
Email: tttruong@hcmut.edu.vn


Nội dung

Phần 1 : Tĩnh Học
Phần 2 : Động Học
Phần 3 : Động Lực Học


Tài liệu download
Tóm tắt chương trình học và các sách cần đọc

Lý Thuyết Chương I : Tĩnh Học
Lý Thuyết Chương II : Động Học
Lý Thuyết Chương III : Động Lực Học

Bài Tập Chương I
Bài Tập Chương II
Bài Tập Chương III

Updated link 21/09/2012
http://www.fshare.vn/file/T0YBNT7G5T

3 nhận xét: